10 vuotta harmaantumatonta brändiä

11.12.2017
checkpoint
CheckPoint_logo_2007
Vuonna 2007 kolme rohkeaa kaverusta päättivät perustaa CheckPoint Production nimisen yrityksen. Yritysnimi muodostui CheckPointin perusajatuksesta: CheckPoint toimii tarkistuspisteenä, jossa toteutuksen laatuun voi luottaa. Yrityslogossa kuvattiin nimen lisäksi kohdistuspiste, joka osoitti tuotannon tarkkuutta. Yritysilmeen alkuperäisiksi väreiksi valikoitui punainen ja siitä erottuva harmaa.
CheckPoint_logo_2010
2010 suuntasimme eteenpäin ja uudistimme täysin punaharmaan logomme. Värimaailma vaihtui vaaleanvihreään ja valkoiseen, jotka toivat raikkautta ja keveyttä yritysilmeeseen. Logosymboliksi valikoitui vahva C-kirjain, joka asettui kohdistuspisteestä mukautuneeseen nuolimaiseen sektoriin. Logon sanoma oli selvä: kulkusuuntamme on eteenpäin suuntautuva, unohtamatta kuitenkaan laatua ja tarkkuutta.
CheckPoint_logo_2011
Vuonna 2011 siirryimme pyöreään logotunnukseen, joka on säilynyt osana CheckPointtia tähän päivään asti. Näin jälkikäteen katsottuna tämä logoversio oli selkeä siirtymisvaihe sektorimaisen nuolen ja pyöreän CheckPoint-palleron välillä. Tässä muodossaan logo sai uusia käyttömerkityksiä: se toimi niin sanottuna CheckPoint-leimana, joka oli merkki taatusta laadusta.
CheckPoint_logo_2012
Nykyinen yritysilmeemme löysi muotonsa vuonna 2012, kun CheckPointin brändi koki selkeän uudistuksen. Siirryimme täysin pyöreään logomuotoon, joka sai inspiraationsa yritysnimestä tulevasta Point-sanasta. Uudistuksen yhteydessä päivittyivät myös brändivärit, jotka toivat rohkeaa näkyvyyttä muun muassa yritysviestintäämme.
CheckPoint_visuaalia_2012
CheckPoint_logo_2017
Nyt 10-vuotisjuhlavuotenamme halusimme muistaa brändiämme ja tämän kunniaksi freesasimme yritysilmettämme. Näkyvimpänä muutoksena jätimme pois logosta Production-sanan, joka on ollut aina mukana yrityksen perustamisvuodesta lähtien. Tästä lähtien olemme vain CheckPoint, kuten olemme jo pitkään olleet niin omassa kuin asiakkaidenkin puhekielessä ja yrityksen viestinnässä.
Kuten edellä mainitut esimerkit kertovat, brändien tulee mukautua ajan muutokseen. Toisinaan muutoksen näkyvyys voi olla merkittävä, ja toisinaan miltei huomaamaton. Oma CheckPoint brändimme on elänyt yhdessä henkilökuntamme kanssa, ja jokainen meistä on tuonut oman lisänsä niin yrityskulttuurimme kuin yritysilmeeseemme. Tämä on brändin kehityksen kannalta arvokasta, sillä sen avulla olemme pitäneet huolen, että brändimme edustaa yhtälailla kaikkia checkpointilaisia.
checkpoint