Miten brändisi visualisoi tietoa?

27.11.2017
Sanna Riskusalo

Tiedon_prosessointi

Miten valitset nykypäivän valtavasta tietomäärästä sen kohdan, joka on olennaista ja samalla puhuttelee parhaiten kohderyhmääsi? Tämän kysymyksen parissa olemme päivittäin, kun mietimme viestien sisältöä: tiedon tulisi olla mahdollisimman informatiivista, mutta samalla nopeasti sisäistettävää. Tiedon visualisoinnissa on ennen kaikkea kyse tiedon jakamisesta ja uusien asiayhteyksien muodostamisesta. Kun asiasisältö visualisoidaan onnistuneesti, se vapauttaa kapasiteettiamme tiedon ymmärtämisestä tiedon tulkintaan ja jatkohyödyntämisen.

Nykypäivän kuluttajina haluamme tiedon nopeasti ja helposti, minkä seurauksena jaksamme enää harvoin keskittyä pitkiin teksteihin. Infografiikka yhdistää tiedon ja kuvan, ja sen avulla voidaan viestiä monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Hyvin suunniteltu infografiikka kertoo mielenkiintoisella tavalla asian ydinkohdan, joka kiinnittää lukijan huomion. Infografiikassa ei kuitenkaan ole kyse vain kauniista visuaalista, vaan sen täytyy palvella ennen kaikkea todenmukaisen tiedon välittämistä.

On ollut upea nähdä kuinka asiakkaamme ovat rohkeasti lähteneet toteuttamaan kanssamme täysin uudenlaisia tapoja visualisoida tietoa. Olemme tuoneet infografiikkaa osaksi yritysten arkea niin markkinoinnin, viestinnän, myynnin, HR:n kuin tuotantoprosessienkin näkökulmasta. Työstämme yhdessä asiakkaan kanssa visualisoinnin perusidean, eli minkälaista tietoa halutaan selkeyttää, jonka jälkeen taitava suunnittelutiimimme luo asiakkaan brändiin soveltuvan toteutuksen.

Infografiikan suunnittelu tulee aina tehdä kohderyhmälähtöisesti ja miettiä mikä on kyseisen infograafin tavoite. On aivan eri asia suunnitella tiedottava infograafi, kuin viihdyttävä ja ihmisiä herättelevä infograafi. Tästä syytä ennen toteutusta tuleekin miettiä, keille infograafi on suunnattu ja kohdennettava sisältö sen mukaan. Vaikka infografiikan tehtävänä on yksinkertaistaa monimutkaisia viestejä, emme saa silti aliarvioida kohderyhmän kykyä oppia ja ymmärtää uutta. Parhain tulos saadaan silloin kun lukija oppii infograafista jotain täysin uutta, mikä saa aikaan voittajaelämyksen niin tekijälle kuin lukijallekin.

Sanna Riskusalo
Sanna on viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija. CheckPointin asiakkuuspäällikkönä hän pitää huolta asiakkuuksiemme brändinäkyvyydestä ja visuaalisten ilmeiden yhtenäisyydestä.