Visuaalisen viestinnän kehittäminen

Case: Tehy

Tehy on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat.