CheckPoint saa huipputuloksen asiakastyytyväisyydessä

01.02.2019
checkpoint

CheckPoint Net promoter score 60

CheckPoint on tunnettu asiakaslähtöisestä toimintatavastaan ja jotta pystymme lunastamaan palvelulupauksemme, selvitimme mitä mieltä asiakkaamme ovat tarjoamastamme palvelusta. Toteutimme joulukuussa 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tulokset ovat erinomaisia:

96% vastaajista on erittäin tai suurimmaksi osaksi tyytyväisiä tarjoamiimme palveluihin.
”On ilo kuulla, että näin moni asiakkaistamme kokee palvelumme erinomaiseksi. Olemme viime vuoden aikana muokanneet palveluportfoliotamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme toiveita ja olemme selkeästi onnistuneet tässä. Jatkamme tiimin kanssa aktiivisesti työtä, jotta monipuoliset palvelumme tavoittavat kaikki asiakkaamme” kertoo Nicholas Nordström.

Asiakkaamme ovat myös valmiita kertomaan hyvästä palvelukokemuksestaan ja suosittelemaan CheckPointia kollegoilleen. Net Promoter Scoremme saavutti pistemäärän 60, mikä on erinomainen tulos. Se kertoo myös saamastamme luottamuksesta ja asiakassuhteidemme laadusta.

Mutta mikä toiminnassamme vakuuttaa asiakkaat ja luo heille arvoa? Arvioidessaan yhteistyötä kanssamme, asiakkaamme arvostavat ensisijaisesti:
  • Asiakaspalvelun laatua
  • Joustavaa toimintatapaa
  • Ammattimaista otetta / graafisen alan asiantuntijuutta
  • Työn laatua
  • Saamaansa ajansäästöä

”Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä näiden edellä mainittujen asioiden eteen. CheckPoint on tunnettu asiakaslähtöisestä palvelustaan ja ketterästä toiminnastaan, jotka näkyvät myös asiakkaillemme ja helpottavat heidän arkeaan” sanoo Nicholas.

Kyselyssä selvitettiin myös CheckPointin viestinnällistä tehokkuutta, jonka 96% vastaajista kokee sopivaksi.
“On hienoa, että tavoitamme asiakkaamme päivittäisessä viestinnässä ja annan siitä ison kiitoksen erinomaiselle tiimillemme. Olemme aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiimme ja vastavuoroisesti meitä on aina helppo lähestyä – jopa silloin kun asiakkaalla on mielessä projekti, jonka toteutusta hän vasta pohtii alustavalla tasolla” kertoo Sanna Riskusalo.

Nicholas Nordström
Nicholas on elintarviketeollisuuden ja kaupan alan asiantuntija. CheckPointin toimitusjohtajana hän tuo uusia ajatuksia muun muassa brändäämiseen ja pakkaussuunnitteluun.

Sanna Riskusalo
Sanna on viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija. CheckPointin asiakkuuspäällikkönä hän pitää huolta asiakkuuksiemme brändinäkyvyydestä ja sisältöjen yhtenäisyydestä.

CheckPointin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2018. Kysely lähetettiin asiakasyrityksiemme 254 henkilölle ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui 21%.

checkpoint