Pakkausilmeen suunnittelu Linkosuon uudelle kaurasipsille ja ruissipsille

Pakkausilmeen suunnittelu

Case: Linkosuon Kaura- ja Ruissipsit

Tuoteperheen laajentuessa pakkaussuunnittelussa ei tarvitse lähteä nollasta liikkeelle. Mietimme pakkauksia aina kokonaisuuksina: miten pakkaus viestii tuotteen sisällöstä, miten pakkauksen ulkoasu tukee brändimielikuvaa, miten pakkaus suojaa sen sisällä olevaa tuotetta ja minkälaiseen hyllytilaan ja kilpailijakenttään pakkaus tulee sijoittumaan.