• Case Metsä kuvitus

Kuvituksen rooli osana yritysidentiteettiä

Case: Metsä Group

Miten valitset nykypäivän valtavasta tietomäärästä aiheen, joka puhuttelee parhaiten kohderyhmääsi? Tämän kysymyksen parissa olemme päivittäin, kun mietimme viestien sisältöä: tiedon tulisi olla mahdollisimman informatiivista, mutta samalla nopeasti sisäistettävää.